Chess960 18/19

Archiv

Runde 1 30.11.2018
1. Thomas Kapfer 4 / 10
2. Viktor Österle / Wolfram Neidhardt 2,5 / 9
3. Horst Hagen 2,5 / 8
4. Sergey Margaryants 1 / 7
4. Werner Apelt 1 / 7

Runde 2 15.02.2019
1. Thomas Kapfer 4,5 / 10
2. Viktor Österle 3,5 /9
3. Werner Apelt 2,5 / 8
3. Stefan Gfrörer 2,5 / 8
5. Clemens Linowski 2 / 6
6. Sergey Margaryants 0 / 5

Runde 3 03.05.2019
1. Thomas Kapfer 4 / 10
2. Viktor Österle 3 / 9
3. Werner Apelt 1 / 8
3. Stefan Gfrörer 1 / 8
3. Sergey Margaryants 1 / 8

Endstand
1. Thomas Kapfer 20
2. Viktor Österle 18
3. Werner Apelt 16
3. Stefan Gfrörer 16